Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) - (0511)3.700.833
Security Services
Security Services- Bảo vệ mục tiêu di động
Bảo vệ mục tiêu di động
Là loại hình dịch vụ mang tính nguy hiểm cao, đối mặt với nhiều khả năng đột kích từ bọn tội phạm. Do vậy tính bảo mật và phương thức tiến hành sẽ không được công bố.