Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
Rước CUP C1 và hộ tống VIP
Công ty bảo vệ Thành Long
Bảo vệ tại Đà Nẵng
Dịch vụ bảo vệ
công ty bảo vệ tại Khu công nghiệp Núi Thành Quảng Nam
công ty bảo vệ tại Quảng Ngãi
Bảo vệ tại Tam Kỳ