Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
Hình ảnh hoạt động chung
BUỔI HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ BẢO VỆ
LỄ KHAI GIẢNG LUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN MỚI
HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC
HUẤN LUYỆN VÕ THUẬT
TRIỂN KHAI QUÂN BẢO VỆ MỤC TIÊU CAO ỐC VĂN PHÒNG
BẢO VỆ TRIỄN LÃM HÀNG ĐIỆN TỬ - NGHE NHÌN