Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
Bảo vệ Tiger Remix 2015
Bảo vệ Sự kiện tiger 2015
Phân công
Chủ quản hướng dẫn nhân viên
Vào vị trí bảo vệ
Tập trung công tác
Sôi động chương trình