Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
Công ty vệ sỹ Thành Long Diễn tập PCCC
Diễn tập PCCC tại Công ty điện tử Sumida
Diễn tâp PCCC
diễn tập PCCC tại Nhà Máy Sumida, Công ty May Domex, Công ty May One Woo
diễn tập PCCC tại Nhà Máy Sumida, Công ty May Domex, Công ty May One Woo
Diễn tập PCCC tại Nhà Máy Sumida, Công ty May Domex, Công ty May One Woo
Diễn tập PCCC tại Nhà Máy Sumida, Công ty May Domex, Công ty May One Woo