Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
Bảo vệ Chương trình ca nhạc Một Thoáng Sài Gòn lần thứ 60
Bảo vệ Chương trình ca nhạc
Bảo vệ ca sỹ
Bảo vệ ca sỹ
Bảo vệ ca sỹ
Bảo vệ ca sỹ
Bảo vệ ca sỹ