Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
Heineken Green Room 2016
Nhân viên bảo vệ Thành Long tập trung trước giờ xuất quân
Nhân viên bảo vệ Thành Long vào vị trí bảo vệ
Nhân viên bảo vệ Thành Long vào vị trí bảo vệ
Nhân viên bảo vệ Thành Long
Nhân viên bảo vệ Thành Long
Nhân viên chốt tại khu vực dành cho khách VIP