Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
công nhân đình công
Bảo vệ nhà máy có công nhân đình công
Nhà máy có công nhân đình công
Nhà máy có công nhân đình công
Trật tự Nhà máy đình công