Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
tin tức chung
Hình ảnh bảo vệ APEC tại Đà Nẵng
 Đến nay, công tác chuẩn bị cho tuần lễ APEC tại Đà Nẵng đã được thành phố chuẩn bị kỹ lưỡng, chi tiết, bao gồm cả các phương án dự phòng. Một số hình ảnh ghi lại công tác bảo vệ an ninh phục vụ chương trình.
bảo vệ tại đà nẵngbảo vệ tại đà nẵngbảo vệ tại đà nẵngbảo vệ tại đà nẵngbảo vệ tại đà nẵng