Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
tin tức chung
Khu kinh tế mở Chu Lai được điều chỉnh mở rộng với 20 xã, phường, thị trấn
Ngày 27-7-2017, tại thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, Văn phòng UBND tỉnh cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 32/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.
Theo đó Khu kinh tế mở Chu lai sau khi được điều chỉnh bao gồm Thị trấn Núi Thành, các xã Tam Hiệp, Tam Quang, Tam Hòa, Tam Anh Bắc, tam Anh Nam, Tam Tiến và một phần xã Tam Nghĩa huyện Núi Thành;  Các xã Tam Thanh, Tam Phú, một phần xã Tam Thăng và phường Tam Phú thuộc thành phố Tam Kỳ; Các xã Bình Trung, Bình Tú, Bình Sa, Bình Đào, Bình Hải, Bình Triều, Bình Minh, và một phần xã Bình Nam của huyện Thăng Bình.
Khu vực phi thuế quan cũng được bố trí tại xã Tam Quang, và một phần xã Tam Nghĩa, gắn với sân bay Chu Lai.
(Lược tin theo báo Công thương)