Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
tin tức chung
Đà Nẵng triển khai tiếp nhận và cấp Hộ chiếu trực tuyến

Đà Nẵng là một trong bốn địa phương của cả nước gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh triển khai thủ tục tiếp nhận tờ khai điện tử cấp hộ chiếu phổ thông. Theo đó, người dân có nhu cầu cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông, có thể truy cập vào hệ thống điện tử cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh tại địa chỉ https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn, chọn mục “khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu” để nhập thông tin vào tờ khai điện tử theo 17 mục. Sau đó, tiến hành xác nhận bằng cách nhập các ký tự hiển thị tự động trên màn hình vào ô trống. Công dân tiếp tục vào mục “đặt lịch hẹn” để lựa chọn thời điểm nộp hồ sơ phù hợp với lịch tiếp nhận của cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, chọn “kết thúc” để lưu thông tin và ghi nhận mã số tờ khai.

Theo lịch hẹn, công dân đến nộp hồ sơ cung cấp cho cán bộ tiếp nhận mã tờ khai, số CMND, nếu trễ hẹn 10 ngày, tờ khai điện tử tự động xóa