Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
Tin tức nội bộ
Công ty bảo vệ tại KCN Hà lam và Tam Thăng Tam kỳ tập huấn chương trình C-TPAT ..
Công ty dịch vụ bảo vệ Thành Long bảo vệ tại các Trạm Bê tông Dinco, Hoà Cầm, Đăng Hải - Đà Nẵng, Việt Sin ...
Công ty dịch vụ bảo vệ Thành Long bảo vệ chương trình ca nhạc Heineken tại Đà Nẵng ngày 27-8-2016 tại Quảng Trường 29-3
Công ty bảo vệ tại Quảng Ngãi diễn tập phương án PCCC tại công ty Điện tử Sumida - KCN Tịnh Phong tỉnh Quảng Ngãi. ...