Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
Tin tức nội bộ
Chất lượng dịch vụ bảo vệ được khẳng định qua khách hàng sử dụng dịch vụ, sự lựa chọn của Heineken - Green Room, Mobifone ...
Công ty bảo vệ tại KCN Hà lam và Tam Thăng Tam kỳ tập huấn chương trình C-TPAT ..
Công ty dịch vụ bảo vệ Thành Long bảo vệ tại các Trạm Bê tông Dinco, Hoà Cầm, Đăng Hải - Đà Nẵng, Việt Sin ...
Công ty dịch vụ bảo vệ Thành Long bảo vệ chương trình ca nhạc Heineken tại Đà Nẵng ngày 27-8-2016 tại Quảng Trường 29-3