Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
Tin tức nội bộ
Công ty Bảo vệ Thành Long Đà Nẵng đón nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
(công ty bảo vệ tại đà nẵng) Các đơn vị, cơ quan tổ chức trung thu cho trẻ em
Công ty bảo vệ Thành long Quảng Ngãi triển khai dịch vụ bảo vệ Nhà Máy Sumida tại Khu Công nghiệp Tịnh Phong..
Công ty Bảo vệ tại Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng lập Công viên Apec nhân sự kiên tuần lễ cấp cao