Công ty bảo vệ tại Sơn Trà

Công ty bảo vệ tại Sơn Trà

Công ty bảo vệ tại Sơn Trà, Công ty Thành Long bảo vệ tại Sơn Trà. Công ty triển khai cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nhà máy Chef Meat tại Thọ Quang Sơn Trà. 

Nhà máy Chef Meat tại số 6 Bình Than, Khu Công nghiệp Dịch h vụ Thủy sản Thọ Quang. Địa chỉ Công ty tại  phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Nhà máy xuất thực phẩm. Sản xuất những loại sản phẩm từ thịt và cá cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhà máy có qui mô lớn, công nhân nhiều, qui trình chặt chẽ. Địa chỉ trú đóng trong khu công nghiệp Thọ Quang nên công tác an toàn được Ban lãnh đạo công ty quan tâm. Công ty Chef Meat đã chọn Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ Nhà máy.

Duy trì Nội Qui lao động và PCCC cho Nhà máy là yêu cầu của chủ quản cho nhân viên bảo vệ. Thực hiện yêu cầu an tòa nhà máy. Công ty bảo vệ Thành Long đã xây dựng phương án và bố trí nhân sự tại các vị trí.

Thiết lập vị trí bảo vệ tại cổng chính. Nhiệm vụ tại vị trí này là Duy trì nội qui ra vào cổng. Kiểm soát khách đến làm việc theo qui định của Nhà máy. Đóng mở cổng cho Công nhân ra vào cổng theo lịch làm việc. Kiểm tra xe nhập và xuất hàng đúng theo số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn. 

Tại vị trí kho bãi, bãi đợi nhập hàng. Nhân viên bảo vệ hướng dẫn tài xế đỗ xe đúng vạch. Nhắc nhở tài xế chỉ đi lại trong khu vực dành cho tài xế. Cảnh giác công tác an toàn và hỏa hoạn. Kiểm soát khu vực được hút thuốc.

Tuần tra xung quanh mục tiêu. Tuần tra phát hiện và ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật. Tuần tra phát hiện thiết bị hư hỏng báo chủ quản thay thế.

Sắp xếp xe máy công nhân ngay ngắn, dễ dàng di chuyển.

Công ty Bảo vệ Thành Long cam kết cung cấp Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, an toàn cho khách hàng

Công ty bảo vệ Thành Long, Công ty bảo vệ tại Sơn Trà chất lượng cho khách hàng

Công ty bảo vệ tại Sơn Trà
Công ty bảo vệ Thành Long hướng dẫn PCCC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *