Công ty bảo vệ, Danh sách Công ty bảo vệ 2023, Công ty bảo vệ Đà Nẵng

Công ty bảo vệ Thành Long

“Công ty bảo vệ, Danh sách Công ty bảo vệ 2023, Công ty bảo vệ Đà Nẵng”: Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Thành Long được thành lập từ năm 2007 tại Đà Nẵng. Công ty bảo vệ Thành Long có ban lãnh đạo điều hành là những cán bộ chuyển ngành từ công an và quân đội có trình độ nghiệp vụ và trải qua công tác thực tế.

Ban lãnh đạo có Giám đốc nghiệp vụ chuyển ngành từ công an, Trưởng phòng nghiệp vụ là cựu sĩ quan trinh sát, Ban giám sát gồm có các sĩ quan của đoàn đặc nhiệm miền Trung và Lữ đoàn đặc nhiệm 74 của TC2 BQP. Những cơ quan chuyên nghiệp về công tác đảm bảo an ninh trật tự của chính quyền.

Công ty bảo vệ Thành Long

Ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý đã công tác thực tế từ cơ quan bảo vệ an ninh trật tự, có kiến thức thực tế nên đảm bảo trật tự, bảo vệ giữ gìn nguyên vẹn tài sản cho khách hàng.

Là một đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ được thành lập sớm tại thành phố Đà Nẵng, thành phố kinh tế trọng điểm Miền Trung. Công ty đã cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nhiều khách hàng là cơ quan doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các tỉnh Miền Trung. Dịch vụ bảo vệ của Thành Long đã được khách hàng tín nhiệm sử dụng và cổ vũ cho đối tác.

Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ bảo vệ đã đúc kết tích lũy những bài sản đảm bảo nguyên vẹn tài sản cho khách hàng. Mô hình tổ chức trực tiếp của giám đốc đến nhân viên.

Công ty bảo vệ Thành Long
Cán bộ quản lý kiểm tra công tác tại mục tiêu 

Công tác quản lý chặt từ BGĐ đến mỗi nhân viên, Đội phản ứng nhanh xử lý tình huống tại mục tiêu

Công tác tổ chức công ty  Thành Long
Phòng nghiệp vụ, đội phản ứng nhanh của công ty

Nhân sự có hạnh kiểm trong sáng được tuyển dụng và đào tạo bài bản.

Quân số đông sẵn sàng triển khai và thay thế nhân viên theo yêu cầu của chủ quản

Công ty bảo vệ Thành Long

Phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ hợp pháp và có phép của cơ quan quản lý, Bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp cho khách hàng,…

Giấy phép sử dụng tần số riêng

Bảo hiể trách nhiệm nghề nghiệp
Bảo hiểm là gaiir pháp san sẻ rủi ro cho khách hàng tốt nhất

Về mô hình tổ chức:

Ban giám đốc: Thẩm định và duyệt kế hoạch công tác theo thời gia, kế hoạch từng mục tiêu. Phân quyền và giao trách nhiệm cho Giám đốc điều hành, Phòng Kế toán, Phòng nghiệp vụ, Ban Giám sát, Phòng nhân sự.

Giám đốc điều hành hoạt động cung cấp dịch bảo vệ đến từng khách hàng. Phân công và quản lý phòng: Nghiệp vụ – kinh doanh, Ban giám sát, Giám sát, chỉ huy vùng, chỉ huy mục tiêu và đến từng nhân viên. Giám đốc ĐH phân công, điều động nhâ sự và các bộ phận hỗ trợ phản ứng nhanh cho khách hành.

Các phòng nghiệp vụ kinh doanh… thực hiện công việc của Ban giám đốc và giám đốc. Thực hiện nhiện vụ và báo cáo.

Công tác đào tạo thường xuyên, cập nhật liên tục tình hình mục tiêu

Công ty bảo vệ Thành Long
Công ty bảo vệ Thành Long huấn luyên kiến thức bảo vệ cho nhân viên

Công tác đào tạo được sát hạch của cơ quan công an cho nhân viên bảo vệ Thành Long

Sát hạch Nghiệp vụ bảo vệ cho  nhân viên

Luôn bám sát mục tiêu để huấn luyện nhân viên

Công ty bảo vệ Thành Long
Công tác huấn luyện PCCC tại Mục tiêu cho khách hàng
Công ty bảo vệ Thành Lonh uấn luyện PCCC tại Mục tiêu
Công tác huấn luyện luôn được tổ chức

Công ty bảo vệ Thành Long là đơn vị thành lập sớm, đã bảo vệ an toàn cho nhiều khách hàng và được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng.

Bảo vệ di động

Công ty bảo vệ Thành Long
Vệ sĩ cho Ronaldinho
Công ty bảo vệ Thành Long
Cung cấp dichjv ụ cho EVN

Bảo vệ bệnh viện

Công ty bảo vệ Thành Long
Bảo vệ nhà máy thép
Công ty bảo vệ tại Quảng Nam
Bảo vệ nhà máy Germton

Dịch vụ bảo vệ Thành Long cung cấp tại các khu vực:

Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng

Công ty bảo vệ Đà Nẵng

Công ty bảo vê ở Đà Nẵng

Công ty bảo vệ tại Đà Nẵng

Công ty bảo vệ tại Hải Châu

Công ty bảo vệ ở Hải Châu

Bảo vệ ở Hải Châu

Công ty bảo vệ tại Liên Chiểu

Công ty bảo vệ ở Liên Chiểu

Bảo vệ ở Liên Chiểu

Công ty bảo vệ tại Hòa Khánh

Công ty bảo vệ ở Hòa Khánh

Bảo vệ ở Hòa Khánh

Công ty bảo vệ tại Cẩm Lệ

Công ty bảo vệ ở Cẩm Lệ

Bảo vệ ở Cẩm Lệ

Công ty bảo vệ tại Hòa Cầm

Công ty bảo vệ ở Hòa Cầm

Bảo vệ ở Hòa Cầm

Công ty bảo vệ tại Hòa Thọ Tây

Công ty bảo vệ ở Hòa Thọ Tây

Bảo vệ ở Hòa Thọ Tây

Công ty bảo vệ tại Sơn Trà

Công ty bảo vệ ở Sơn Trà

Bảo vệ ở Sơn Trà

Công ty bảo vệ tại Thọ Quang

Công ty bảo vệ ở Thọ Quang

Bảo vệ ở Thọ Quang

Công ty bảo vệ tại Ngũ Hành Sơn

Công ty bảo vệ ở Ngũ Hành Sơn

Bảo vệ ở Ngũ Hành Sơn

Công ty bảo vệ tại Non Nước

Công ty bảo vệ ở Non Nước

Bảo vệ ở Non Nước

Công ty bảo vệ Quảng Nam

Công ty bảo vệ tại Quảng Nam

 

Bảo vệ ở Quảng Nam

Công ty bảo vệ Tam Kỳ

Công ty bảo vệ tại Tam Kỳ

Công ty bảo vệ ở Tam Kỳ

Công ty bảo vệ Hội An

Công ty bảo vệ tại Hội An

Công ty bảo vệ ở Hội An

Bảo vệ ở Hội An

Công ty bảo vệ Chu Lai

Công ty bảo vệ tại Chu Lai

Công ty bảo vệ ở Chu Lai

Bảo vệ ở Chu Lai

Công ty bảo vệ Quế Sơn

Công ty bảo vệ tại Quế Sơn

Công ty bảo vệ ở Quế Sơn

Bảo vệ ở Quế Sơn

Công ty bảo vệ Duy Xuyên

Công ty bảo vệ tại Duy Xuyên

Công ty bảo vệ ở Duy Xuyên

Bảo vệ ở Duy Xuyên

Công ty bảo vệ Hương An

Công ty bảo vệ tại Hương An

Công ty bảo vệ ở Hương An

Bảo vệ ở Hương An

Công ty bảo vệ Thăng Bình

Công ty bảo vệ tại Thăng Bình

Công ty bảo vệ ở Thăng Bình

Bảo vệ ở Thăng Bình

Công ty bảo vệ Quảng Ngãi

Công ty bảo vệ tại Quảng Ngãi

Công ty bảo vệ ở Quảng Ngãi

Bảo vệ ở Quảng Ngãi

Công ty bảo vệ VSIP Quảng Ngãi

Công ty bảo vệ tại VSIP Quảng Ngãi

Công ty bảo vệ ở VSIP Quảng Ngãi

Bảo vệ ở VSIP Quảng Ngãi

Công ty bảo vệ Dung Quất

Công ty bảo vệ tại Dung Quất

Công ty bảo vệ ở Dung Quất

Bảo vệ ở VSIP Dung Quất

Danh sách Công ty bảo vệ

Công ty bảo vệ Thành Long

Công ty Thắng Lợi

Công ty Long Hải

Công ty bảo vệ Đà Nẵng

Công ty bảo vệ Quảng Nam

Công ty bảo vệ Quảng Ngãi

Công ty Bảo vệ tài sản Thăng Long

Công ty Đại Phong

Công ty Vạn Lý

Công ty Á Châu

Công ty Hoàng Ân

Công ty Cao Đạt

Công ty Hoàng Đức

Công ty Long Việt

Công ty Gia Bảo

Coogn ty Thiên Đức

Công ty Đông Á

Công ty bảo vệ Vy Gia

Công ty bảo vệ Hoàng Gia

Công Ty bảo vệ Hoàng Khương

Công ty bảo vệ Ngày Đêm

Công ty Long Hoàng

Công ty bảo vệ An Ninh

Công ty bảo vệ Hải Long

Công ty bảo vệ Hoàng Long

Công ty bảo vệ An Phát

Công ty bảo vệ Hải Vương

Công ty bảo vệ Nhi Hoàng

Công ty bảo vệ Phi Long

Công ty bảo vệ Phi Hổ

Công ty bảo vệ Sepre24

Công ty bảo vệ Thăng Long

Công ty bảo vệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *