Bảo vệ nhà máy văn phòng

Bảo vệ nhà máy

Dịch vụ bảo vệ nhà máy, cơ sở sản xuất của Công ty bảo vệ Thành Long. Giám sát và bảo vệ sự nguyên vẹn tài sản cho khách hàng. Duy trì nội qui lao động, quản lý khách và phương tiện vào ra khỏi mục tiêu. kiểm soát xuất hàng và nhập hàng, tuần tra cảnh giới xung quanh mục tiêu. kiểm tra và vận hành hệ thống thiết bị PCCC. kiểm tra hệ thống điện, kiểm soát khu  vực nguyên liệu – nhiên liệu. quản lý bãi xe khách và bãi xe nội bộ, … 

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn nhà máy. 

Lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp xử lý nhanh công tác an toàn. Nhân viên nhanh nhẹn và trách nhiệm với khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *