Công ty bảo vệ tại Thăng Bình

Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng huấn luyện PCCC tại Mục tiêu

Công ty bảo vệ tại Thăng Bình, Thành Long Quảng Nam cung cấp bảo vệ tại Hà Lam. Công ty thành lập năm 2009 hoạt động tại các tỉnh Miền Trung. Công ty cung cấp dịch vụ Bảo vệ cho khách hàng nhà máy tại Khu công nghiệp Hà Lam Chợ Được.

Dịch vụ bảo vệ

Khách hàng là những nhà máy có trụ sở tại KCN Hà Lam Chợ được tiêu biểu như Domex, One Woo, OBS,… Khách hàng là những công ty may có số lượng công nhân đông. Qui trình kiểm tra người và hàng hóa tại cổng chặt chẽ. Đơn vị cung cấp Dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng tiêu chuẩn C-TPAT.

Lân cận khu vực Thăng Bình là khu vực Nam Hội An, Quế Sơn, khu vực Duy Xuyên, Khu vực thành phố Tam Kỳ, Chu Lai, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An. 

Ở tại những khu vực Quế Sơn. Công ty Thành Long đang cung cấp bảo vệ cho nhà Máy Germton Industrial – G.I và nhà máy G.E

Công ty bảo vệ  tại Thăng Bình

Công ty bảo vệ Thành Long Quảng Nam đang bảo vệ cho Công ty RIO, Bê tông Dinco Nam Hội An và các nhà máy tại Duy Xuyên.

Khu vực KCN Tam Thăng thuộc thành phố Tam Kỳ. Công ty đang bảo vệ cho các nhà máy PanKo, Ducksan Vina, YoungJil.

Công ty bảo vệ Thành Long hi vọng sẽ mang đến Dịch vụ bảo vệ chất lượng. Bảo vệ Thành Long uy tín, đảm bảo sự an tâm và giao phó của khách hàng.

Quý khách có nhu cầu vui lòng gọi số phòng kinh doanh 02363700833. Số của văn phòng Bảo vệ Quảng Nam 02353702888, 0914158151.

Công ty bảo vệ tại Thăng Bình
Công ty bảo vệ Thành Long tại mục tiêu bảo vệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *