Bảo vệ kho hàng

Nhân viên Bảo vệ Thành Long

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp Bảo vệ kho hàng. Đảm bảo nguyên vẹn của hàng hóa. Kiểm tra hàng nhập và xuất. Tuần tra kiểm soát để ngăn ngừa các tác động của thời tiết với hàng hóa dẫn đến hư hỏng.

Đảm bảo an ninh an toàn cho hàng hóa tại kho thì doanh nghiệp nên tìm thuê Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp của công ty bảo vệ có uy tín, có giải pháp ngăn ngừa và chia sẻ rủi ro cho khách hàng,…

Công ty bảo vệ Thành Long sẽ xây dựng phương án bảo vệ Kho hàng chi tiết. Dựa trên các yêu cầu về an toàn hàng hóa. Công ty cung cấp bảo vệ đúng yêu cầu chủ quản Mục tiêu sau đây. Dịch vụ bảo vệ Kho hàng hóa cho nhà sản xuất, bảo vệ kho vật tư công trình, bảo vệ Nhà xưởng … Mục đích để hàng hóa an toàn, không bị mất mát, kiểm soát được số lượng nhập xuất….

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ Kho hàng cho đơn vị. Bảo vệ cho KTL Logistic. Bảo vệ Tổng kho VietMay Depot. Bảo vệ Kho hàng là tài sản thế chấp của Ngân hàng MB. Kho vật tư công trình các dự án Hyatt, Occean Villa. Bảo vệ Tổng kho cho Công ty Vietrans tại KCN Hòa Cầm Đà Nẵng. Kho vật tư thiết bị phục vụ thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Kho vật tư Công ty Xây dựng Công trình 620 … 

1. Kiểm soát tài sản an toàn, bảo vệ an tòan kho hàn. Kiểm tra kiểm soát sự cố về vật lý kho hàng. Tuần tra phát hiện nguy cơ ngã đổ. Ngăn chặn tác động của thời tiết như mưa dột mái kho. Sự cố tràn nước, sự cố về điện,… đe dọa an toàn hàng hàng hóa.

2. Quản lý khách đến và con người làm việc trong kho hàng. Siám sát việc thực hiện qui định của chủ kho hàng.

3. Ghi chép thông tin tài sản. Chi chép thông tin xe chở hàng nhập, xe xuất hàng.

4. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, kiểm đếm số lượng hàng hóa xuất, nhập.

5. Đóng, mở cửa kho theo qui định của chủ kho hàng hoặc người được chủ kho hàng ủy quyền quản lý.

6. Báo cáo số liệu thống kê công tác bảo vệ. Báo cáo đối chiếu số liệu dựa trên chứng từ lưu trữ tại bảo vệ cho quản lý kho.

Công ty bảo vệ Thành Long cũng sẽ cập nhật phương án bảo vệ theo thực tế. Nhân viên bảo vệ sẽ có đề xuất những biện pháp phù hợp hơn đảm bảo an toàn hàng hóa. Tuần tra phát hiện thì cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra … để khách hàng ngăn chặn rủi ro đó.

Yêu cầu đối với nhân viên bảo vệ tại Kho hàng

Nhân viên bảo vệ phải thực hiện nguyên tắc quản lý trực tiếp của chủ kho hàng. Báo cáo cho người được chủ kho hàng ủy quyền quản lý kho để bảo vệ an toàn hàng hóa. Xử lý các tình huống phát sinh ảnh hưởng đến hàng hóa.

Tuân thủ qui định người vào kho phải là người được phép của chủ hàng.

Việc mang hàng hóa ra khỏi kho phải được sự đồng ý của người quản lý hợp pháp. Có chứng từ và có chữ ký của các bên liên quan như thủ kho, có phiếu xuất kho trình cho bảo vệ.

Hàng hóa nhập kho phải có lệnh của quản lý kho và lưu phiếu nhập kho cho bảo vệ.

Bưu phẩm chuyển phát gửi tại bảo vệ, nhân viên bảo vệ báo cho các người nhận ra nhận. Người phát bưu phẩm không được mang trực tiếp vào kho.

Nhân viên bảo vệ phải dọn dẹp, vệ sinh khu vực bảo vệ sạch sẽ.

Công ty bảo vệ Thành Long, Công ty bảo vệ tại Đà Nẵng chuyên nghiệp

Nhân viên Bảo vệ Thành Long
Nhân viên Bảo vệ Thành Long bảo vệ hàng hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *